Aby vaše ratolest mohla být zařazena na startovní listinu, je třeba provést registraci. Rozhodující je věk závodníka v den závodu, podle kterého bude přidělen do své kategorie. Do rodinného závodu se registruje dospělý svým jménem a příjmením. Do kolonky rok narození zapíše, zda se cítí být Bábinkou nebo Spejblem. Do poznámky připíše jméno a rok narození dětského závodníka, se kterým chce být spárován. Pořadatel do dvou dnů zapíše dítě na startovní listinu. V případě, že neobjevíte sebe nebo vašeho cyklistu na startovní listině, kontaktujte prosím hlavního pořadatele na tel. 605 373 016 . Nedá-li se jasně určit pohlaví dítěte podle jména, připište pohlaví do poznámky. Registrace končí 19.9.2019. Po tomto datu je možné dítě přihlásit do závodu jenom v případě, že nebude naplněna kapacita závodu.  Děkujeme za pochopení.

Rozpis kategorií naleznete zde.