Aby vaše ratolest mohla být zařazena na startovní listinu, je třeba provést registraci. Rozhodující je rok narození závodníka, podle kterého bude přidělen do své kategorie. Do rodinného závodu se registruje dospělý svým jménem a příjmením. Do kolonky rok narození zapíše, zda se cítí být Bábinkou nebo Spejblem. Do poznámky připíše jméno a rok narození dětského závodníka, se kterým chce být spárován. Pořadatel do dvou dnů zapíše dítě na startovní listinu. V případě, že neobjevíte sebe nebo vašeho cyklistu na startovní listině, kontaktujte prosím hlavního pořadatele na tel. 605 373 016 . Nedá-li se jasně určit pohlaví dítěte podle jména, připište pohlaví do poznámky. Registrace končí 4. 10. 2018. Po tomto datu je možné dítě přihlásit do závodu jenom v případě, že nebude naplněna kapacita závodu, a za zvýšené startovné 130 kč.  Děkujeme za pochopení.  Změna startovného na dobrovolné. Svou včasnou přihláškou pomůžete k lepší organizaci závodního dne. Přihlásit se bude možné i v den závodu.

Rozpis kategorií naleznete zde.