Bosch

U některých motorů Bosch, především 2. a 3. generace řady Performance, CX a Activ line, dochází po čase k selhání ložisek hřídele. Závada se projevuje vysokou hlučností motoru. Firma Bosch na základě poznatků z provozu, dodává náhradní sady s ložisky a soukolími pro tyto motory. Oprava těchto motorů spočívá ve výměně části bloku motoru s touto sadou. V případě, že je špatné pouze hlavní ložisko, je motor možné opravit pouze jeho výměnou. Motor je možné zaslat samostatně.

Cena podle rozsahu poškození                                            3500 kč – 6000 kč

Brose

U motorů Brose může dojít k několika závadám a  selháním.

  • rozpadnutí klece volnoběžky a následné prokluzování motoru nebo klik
  • vniknutí vody do hřídele a ložisek s následným zadřením nebo hlučností
  • opotřebení řemenu 
  • zlomení napínáku řemenu

Motor je možné zaslast samostatně

Cena opravy podle rozsahu poškození                          5000 kč – 15000 kč